§ 1

Bereik en definities

(1)

Deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing als u naar de online store van Gherone Fashion (de “Website”) gaat of bestellingen plaatst om goederen op de Website www.gheronefashion.nlte kopen. Elke verwijzing naar “we”/“ons”/” onze”/”Gherone” in deze Voorwaarden verwijst naar Gherone Fashion [Postbus 85, 6650 AB Druten, Nederland] en elke verwijzing naar “u”/”uw” betekent u, de gebruiker van de Website.

.(2)

Lees deze Voorwaarden aandachtig voor u de Website gebruikt en een bestelling plaatst. Door een onderdeel van de Website te bekijken of goederen via de Website te bestellen, verklaart u ermee akkoord te gaan om deze Voorwaarden na te leven. We bevelen u aan een kopie van deze Voorwaarden bij te houden om later opnieuw te kunnen lezen. Klik hier om een exemplaar af te drukken of te downloaden.

.(3)

Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toegezegd door Gherone, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Gherone wordt toegezegd, zal dat geen precedentwerking hebben en kunt u daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

 

.§ 2

Onze overeenkomst

(1)

Om bestellingen te mogen plaatsen op onze Website moet u de minimale leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

.(2)

De online store van Gherone richt zich uitsluitend op verkoop aan particulieren die niet handelen in de uitoefening van een bedrijf. Bestellingen geplaatst door ondernemingen en/of andere partijen – in de kennelijke uitoefening van een bedrijf – zullen niet in behandeling worden genomen.

.(3)

Uw bestelling houdt in dat u ons voorstelt de goederen die u via de Website hebt geselecteerd, te kopen. Alle bestellingen zijn onderworpen aan de beschikbaarheid en worden pas het voorwerp van een bindende verkoopsovereenkomst als ze door ons aanvaard zijn. We behouden ons het recht voor een bestelling te weigeren of te aanvaarden.

.(4)

Aankopen die via de Website worden gedaan, zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik of als geschenk en mogen niet worden doorverkocht of gebruikt voor commerciële doeleinden of een ander commercieel voordeel. We behouden ons het recht voor bestellingen voor grote hoeveelheden van een bepaald artikel die door eenzelfde klant worden geplaatst of die naar eenzelfde postadres moeten worden verstuurd, te weigeren.

 

.§ 3

Het bestelproces[Bv2] 

(1)

U kunt artikelen kiezen uit ons goederenassortiment, waarvan de gegevens aan “mijn winkelwagen” worden toegevoegd als u op de knop “In winkelmandje” klikt. Door te klikken op “Doorgaan” initieert u het betalingsproces voor de goederen die u in uw winkelwagen hebt gelegd. Door te klikken op “Plaats nu uw bestelling” dient u een voorstel in om de goederen in de winkelwagen te kopen. Zodra dit voorstel door ons wordt aanvaard op de manier die onderstaand in subsectie (4) wordt beschreven, vormt uw bestelling een bindende verkoopsovereenkomst tussen u en ons.

.(2)

Voor u een bestelling plaatst, kunt u uw bestelinformatie op elk moment bekijken door te klikken op “mijn winkelwagen”.

.(3)

U zult automatisch een e-mail ontvangen die de ontvangst van uw bestelling bevestigt (de “Bevestigingsmail”) met een overzicht van de details van uw bestelling. We bevelen u aan deze af te drukken en bij te houden voor uw eigen administratie. De Bevestigingsmail houdt geen aanvaarding van uw bestelling door ons in; het is enkel een weergave van het feit dat we de bestelling hebben ontvangen.

.(4)

We versturen u een tweede e-mail wanneer we uw goederen verzenden. Dit is onze aanvaarding van uw bestelling (de “Aanvaardingsmail”) en vanaf dit moment wordt er een bindende verkoopsovereenkomst afgesloten tussen u en ons. Wij houden een kopie bij van alle bestellingen die door ons worden aanvaard.

.(5)

Bij uw online bestelling kunt u artikelen ter waarde van maximaal € 2.000,– bestellen.

.(6)

Alleen bestellingen die geplaatst zijn via het online orderformulier op de Website zullen door Gherone in behandeling worden genomen. Dat betekent dat bestellingen die op andere wijzen geplaatst worden, waaronder per fax, e-mail en/of brief, door Gherone buiten behandeling worden gelaten.

 

.§ 4

Levering, beschikbaarheid van de goederen

(1)

We zullen u de geschatte levertijd van uw goederen meedelen in de Aanvaardingsmail. Deze leverdatum zal gewoonlijk binnen de drie tot zes werkdagen na de verzending van de Aanvaardingsmail liggen indien het gaat om een standaardlevering. Het is mogelijk dat het iets langer duurt om goederen naar erg afgelegen plaatsen te verzenden.

.(2)

We doen er alles aan om uw goederen binnen de vier werkdagen na de verzending van de Aanvaardingse-mail te leveren, maar soms kan het meer tijd in beslag nemen dan verwacht. U aanvaardt dat het in sommige gevallen meer dan 30 dagen kan duren om uw goederen te leveren en danken u voor uw geduld indien dit zich zou voordoen. Indien u zich bedenkt met betrekking tot uw bestelling voordat de goederen geleverd werden, hebt u het recht uw bestelling via e-mail of fax te annuleren overeenkomstig paragraaf 9, met vermelding van het bestelnummer dat in de Aanvaardingsmail wordt vermeld.

.(3)

Indien wij de oorspronkelijke levertijd die in de Aanvaardingse-mail wordt vermeld niet kunnen naleven, zullen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en tegelijkertijd ook een nieuwe geschatte levertijd meedelen.

.(4)

Indien u meerdere goederen hebt besteld, moeten we uw goederen soms in meer dan één verzending leveren. Indien meer dan één levering vereist is, zullen wij u daar steeds op voorhand over inlichten.

.(5)

Indien de door u bestelde goederen om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn op het ogenblik dat u uw bestelling plaatst, zullen wij u dit via e-mail meedelen. Onze aanvaarding van uw bestelling in de Aanvaardingsmail beperkt zich tot de beschikbare goederen. Er wordt geen verkoopsovereenkomst gemaakt met betrekking tot niet-beschikbare goederen.

.(6)

Na verzending van de goederen, gaat het risico en de aansprakelijkheid voor de goederen op u over.

 

.§ 5

Prijzen en verzendkosten

(1)

Alle prijzen op de Website zijn inclusief de op dit moment geldende wettelijke BTW.

.(2)

De prijzen op de Website zijn exclusief verzendkosten. Voor de actuele prijsinformatie betreffende verzendkosten, verwijzen we u door naar de website van PostNL (www.postnl.nl).

We behouden ons het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor levering in erg afgelegen gebieden. Indien extra kosten met uw bestelling gemoeid zijn, zult u hiervan tijdens het betalingsproces op de hoogte worden gebracht, voordat uw bestelling definitief is geworden.

.(3)

Indien u besluit uw bestelling te annuleren en alle bestelde artikelen terug te sturen, zijn de verzendkosten voor uw rekening.

 

.§ 6

Betaling, niet-betaling

(1)

De betaling van uw goederen dient plaats te vinden door gebruikmaking van de betaalwijzen die u worden aangeboden tijdens het betalingsproces. In geval van betaling via een credit card, zijn de leden twee en drie van deze paragraaf van toepassing.

.(2)

De volledige som zal van uw kaart worden gedebiteerd op het ogenblik van of kort voor de verzending van de goederen naar uw adres.

.(3)

U bevestigt dat de creditcard die u gebruikt, aan u toebehoort. Alle houders van een creditcard zijn onderworpen aan geldigheidscontrole en toestemming door de uitgever van de kaart. Indien de uitgever van de kaart weigert om de betaling toe te laten, aanvaarden wij uw bestelling niet en zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of het niet leveren van de artikelen en zijn we niet verplicht u in te lichten over de reden van de weigering.

 

.§ 7

Terugzendgarantie van veertien dagen

(1)

Indien u om objectieve reden niet tevreden bent over uw goederen, hebt u het recht deze terug te sturen en een volledige terugbetaling te ontvangen (inclusief verzendkosten indien uw volledige bestelling wordt teruggestuurd), op voorwaarde dat:

.(a)

de goederen binnen de 14 dagen na de levering van uw bestelling op uw adres worden teruggezonden naar: Gherone Fashion, Postbus 85, 6650 AB Druten, Nederland; en

.(b)

de goederen in hun originele toestand, onbeschadigd, ongewassen, ongewijzigd en niet duidelijk gedragen in hun originele verpakking, samen met eventuele toebehoren zoals de originele labels en/of instructieboekjes worden teruggestuurd.

.(2)

Wij zullen binnen 30 dagen na onze ontvangst van de door u geretourneerde goederen zorg dragen voor volledige terugbetaling op de door u gebruikte betaalkaart bij het plaatsen van de bestelling, mits aan de voorwaarden van paragraaf 7(1) is voldaan. We zullen u dan een e-mail verzenden waarin we bevestigen dat deze terugbetaling werd uitgevoerd.

.(3)

Gherone is niet verplicht terugzendingen te aanvaarden en terugbetalingen te doen voor goederen die niet beantwoorden aan de voorwaarden van paragraaf 7(1) (ongeacht uw rechten zoals uiteengezet in paragraaf 9). Goederen die niet door ons geaccepteerd worden, zullen naar u teruggestuurd worden.

 

.§ 8

Defecte goederen

(1)

Gherone heeft een strikt protocol voor het controleren van de zaken die Gherone verhandelt. Hierdoor kunnen wij een hoge kwaliteit leveren. We verzoeken u de bestelde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien uw goederen beschadigd zijn of niet beantwoorden aan de beschrijving op de Website, moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen via info@gheronefashion.nl of via fax +31 487 517 565. Wanneer u binnen 3 dagen na ontvangst laat weten dat de goederen defect zijn, dient u de gebrekkige goederen terug te sturen naar ons en indien beschikbaar zullen wij deze vervangen of u een volledige terugbetaling voor deze goederen uitvoeren.

 

.§ 9

Wettelijk annuleringsrecht

(1)

Naast de Terugzendgarantie van 14 dagen zoals omschreven in bovenstaande paragraaf 7, beschikt u over een wettelijk recht om uw bestelling te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen (exclusief verzendkosten) op voorwaarde dat u ons voordat de goederen naar u verzonden zijn, schriftelijk kenbaar maakt dat u gebruik maakt van dit annuleringsrecht.

 

De schriftelijke kennisgeving van de annulering moet worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: service@gheronefashion.nl of via fax naar +31 487 517 565.

.(2)

We zullen binnen 30 dagen na ontvangst van uw kennisgeving van annulering zorg dragen voor volledige terugbetaling van de koopsom.

 

.§ 10

Uw persoonlijke gegevens

(1)

Wij gaan op zorgvuldige wijze om met de persoonlijke informatie die u ons verschaft tijdens uw gebruik van de Website en we zullen deze enkel verzamelen en gebruiken overeenkomstig ons Privacybeleid, dat u kunt lezen door hier te klikken.

 

.§ 11

Aansprakelijkheid

(1)

Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt onze aansprakelijkheid als gevolg van valse of misleidende informatie of voor letselschade of overlijden als gevolg van onze grove nalatigheid.

.(2)

Uw rechten in geval van defecte goederen of laattijdige leveringen worden uiteengezet in de bovenstaande paragrafen 4(2) en 8. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele andere schade, tenzij de schade een gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke schade veroorzaakt door een persoon die namens ons handelt.

.(3)

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, in welke vorm dan ook, die door u wordt geleden, voor zover u bij de aanvaarding van deze voorwaarden of het gebruik van de Website of de aankoop van goederen via de Website, niet handelt als consument, maar als professionele partij.

.(4)

Wij:

.(i)

zijn niet aansprakelijkheid voor schade die wordt toegebracht aan uw computersysteem of dataverlies als gevolg van uw gebruik van de Website;

.(ii)

garanderen de beschikbare inhoud en diensten op de Website niet. Alle inhoud en diensten op de Website worden aangeboden “in de huidige toestand” en “volgens beschikbaarheid”;

.(iii)

garanderen niet dat de Website onafgebroken beschikbaar zal zijn en volledig operationeel zal blijven of dat de informatie op de Website volledig correct en volledig is (wij zullen echter trachten om eventuele onjuistheden en onvolledigheden zo snel mogelijk te corrigeren als onze aandacht erop wordt gevestigd).

.(5)

We zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of het niet in staat zijn tot nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden indien de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle (overmacht). Dergelijke gebeurtenissen zijn onder andere infrastructuurproblemen, interventies door de overheid, oorlog, burgerlijke onrust, overval, brand, overstroming, ongeval, storm, staking, lock-outs, terroristische aanvallen of industriële acties die ons of onze leveranciers treffen.

 

.§ 12

Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten

(1)

Uw gebruik van de Website kent u geen rechten toe met betrekking tot copyright, ontwerprechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die wij bezitten (of de intellectuele eigendomsrechten van derden).

.(2)

We stellen de Website louter ter uw beschikking voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De inhoud van de Website mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

.§ 13

Eindbepalingen

(1)

We behouden ons het recht voor deze Voorwaarden op gezette tijden te wijzigen of bij te werken.

.(2)

Op deze Voorwaarden en de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing.

.(3)

Indien een van de bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de andere bepalingen van toepassing.

.(4)

Wij horen graag indien u vragen of klachten heeft over de Website. U kunt contact met ons opnemen via e-mail info@gheronefashion.nl of schriftelijk via het adres dat u in het begin van deze Voorwaarden vindt